TRUCK SCALES NORWAY

/TRUCK SCALES NORWAY
TRUCK SCALES NORWAY 2024-03-28T15:25:40+00:00

Produsent av elektroniske bilvekter Kalisto

Vektfabrikken Kalisto, som produserer høykvalitets lastebilvekter og en rekke andre vekter, utstyrt med moderne veiesensorer, er et medlem i Den polske vektprodusentens forening, så vel som Den europeiske vektprodusentenes forening (CECIP) med hovedkontoret i Frankrike. Vi har avdelinger i Litauen, Latvia, Russland, Estland og Romania.
Siden 2005 har vektfabrikken Kalisto vært den hurtigst voksende bedriften i bransjen på Sentral- og Øst-Europas område. Grunnen til dette er blant annet kontinuerlig utvikling, med formålet om å kunne tilby kundene våre elektroniske vekter av høyeste kvalitet rett fra produsenten, så korte ventetider som mulig, og relativt lave priser. På den måten klarer vi å få en rekke fornøyde kunder.
Siden 2008 har ansatte i vektfabrikken Kalisto hatt autorisering til å gjennomføre EF-samsvarsvurdering, slik at vi har lov til å utføre typeprøving av plattform- og bilvekter, i samsvar med lovgivningen som gjelder på EUs marked. Sortimentet vårt omfatter også gjennomkjøringsvekter , som kommer særlig til nytte når det ikke er tid til å stanse kjøretøyet. Takket være vår erfaring, brede kunnskap og praktiske ferdigheter, er Kalisto-vekter synonyme med moderne løsninger og muligheter. Er dere interessert i industri- og bilvekter rett fra produsenten, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med oss!

Lastebilvekter med typegodkjenning og sertifikater

Produsenten Kalisto bruker tyske elektroniske komponenter av høyeste kvalitet til produksjon av både elektroniske vekter og bilvekter. Vi installerer alltid utprøvde veieceller fra firmaer Zemic og Sensocar. Takket være moderne vektelektroniske komponenter er vi i stand til å levere de beste elektroniske vektene som finnes i markedet. Dere kan møte oss på bransjemesser både i Polen og i utlandet. Vi inviterer kundene våre til å besøke stander på jordbruksmesser over hele landet, hvor vi presenterer moderne elektroniske vekter fra en respektert produsent, med utmerkede veiesensorer. Lastebilvektene fra bedriften vår har allerede blitt anerkjent av en rekke globale produsenter av mat og andre varer.
Vi har drevet med produksjon av elektroniske lastebil- og bilvekter siden 2005. Vi har bygget et team av utvalgte ansatte (sveisere, montører, elektronikere, IKT-personell og forhandlere). Siden 2013 har produksjonen pågått på vår nye produksjonshall. Vi er medlem i Den polske vektprodusentenes forening. Denne organisasjonen samler kun de beste produsentene av veieapparater.
Vi produserer vekter av stål (TYTAN), betong (HELIOS) og stål-betong (KRONOS), samt akselvekter (LUNA). Vi utvider stadig porteføljen vår med slike produkter som jernbanevekter (SELENE), båndvekter (DEMETER) eller plattformvekter (ATLAS). Gjennomkjøringsvektene som vi produserer kan utstyres med en ekstern skjerm eller et spesielt tilpasset programvare til styring av apparatet. Vi kan fremstille vekter med ønskede parametere på spesialbestilling. Takket være vår brede erfaring er vi en ledende produsent av bilvekter. Vi garanterer faglig rådgiving, egen transport og montering. Leter dere etter plattformvekter, elektroniske eller industrielle vekter fra en anerkjent produsent, inviterer vi dere til å bli kjent med sortimentet vårt.
Takket være vår stadige utvikling har vi fått en rekke fornøyde kunder. Kalisto har fått tillit av slike firmaer som: NESTLE, MAPEI, STOCK, LAFARGE, KGHM, ENEA, HENKEL, CIECH, JUTRZENKA og en rekke mindre bedrifter, samt svært mange gårdsbruk, der en gjennomkjøringsvekt er en prioritet.

Betongvekt – Helios

Betongvekter i serien Helios er fullstendig prefabrikkerte vekter i betong (klasse B-50, bekreftet med sertifikater + armeringsstål). Disse vektene settes opp på et riktig forberedt underlag (grus, sand og et 15 cm tykt lag med støpt betong). På det tilpassede underlaget setter man opp prefabrikkerte vektdeler, avhengig av om vekten skal være nedsenket eller ovenpåliggende. Montering av vekten tar opp til 2 dager, og delene er tilpasset hverandre som Lego®-brikker. I vektens prefabrikkerte broer og fundamenter er det støpt inn stålelementer som vektsensorer skal festes til (mellom 6 og 10 sensorer, avhengig av vektens lengde). Helios-vekter, nedsenkede eller ovenpåliggende, er tilpasset plassering uten byggetillatelse, slik som gjennomkjøringsvekter i Tytan-serien.

 

Stålvekt – Tytan

Sortimentet vårt omfatter Tytan, en mobil vekt av stål. Apparatet består av to, tre eller fire plattformer. Det kan være fra 9 til 18 meter langt og er 3 meter bredt. Trenger dere større vekter, kan de produseres på spesialbestilling. Tytan-bilvekten er enkel å montere og demontere. Derfor kan den flyttes uten særlige vanskeligheter. Stålvekten Tytan er beregnet på montering på et hardt underlag. En stor fordel med vekten er at det ikke er nødvendig å støpe et fundament. Apparatet er utstyrt med veiesensorer (klasse C3) plassert på mellomleggene, som er festet til underlaget ved hjelp av skruer. Takket være denne løsningen står vekten fast på plass under bruk.
En oppkjøringsrampe er en viktig del av Tytan-bilvekten. Som oftest bruker vi oppkjøringsramper i stål, prefabrikkert og støpt på stedet. Fullstendig montering av den fullstendige vekten tar vanligvis 1 dag.
Apparatets konstruksjon er liten og enkel – plattformhøyden er på et par titalls centimeter. Derfor pågår monteringsarbeidet fort. Titan-vekten kan utstyres med ekstra tilbehør, slik at den blir enklere og tryggere å bruke. Utvalget består av bl.a. ekstern skjerm, overvåkingssystem, fjernkontroller eller RFID-kort. Tilbehøret gjør det mulig å automatisere veieprosessen fullstendig.

Bruksområde og parametere til Tytan-stålvekten

Tytan-bilvekten i stål er beregnet på veiing av ulike typer kjøretøy. Med sin enkle konstruksjon egner den seg til bruk på både små og store områder. Dette utvider bruksområdet i betydelig grad. Titan-vekten får anvendelse i bl.a. slike bransjer som: transport, jordbruk, bygg og anlegg eller industri. Denne bilvekten i stål er mobil og kan derfor transporteres til ønsket sted, der det er nødvendig å kontrollere vekten til kjøretøy eller laster.

Statiske og dynamiske jernbanevekter – Selene

Vil tilbyr jernbanevekter beregnet på både polske jernbanespor og kombinerte sporvidder. Konstruksjonene våre er utstyrt med nøyaktige målesystemer av høyeste kvalitet. Tilbudet omfatter en fullstendig tjeneste – ikke bare montering, men også forberedelse av terreng, transport, nødvendig utstyr til kalibrering og typegodkjenning, samt selve typegodkjenningen og igangsettingen av den ferdige enheten.
Som en bilvektprodusent tilbyr vi også kundene våre fullstendige vekter uten byggetillatelse, som kan monteres i løpet av ca. 2 dager. Det som kjennetegner måleapparatene våre er de mest moderne systemene med mulighet til dynamisk veiing. Hvis nødvendig, kan kundene våre også regne med å få profesjonell service og vedlikehold av jernbanevektene. Det er også verdt å bemerke at apparatene våre har egnede parametere vedrørende maksimal belastning og brolengde.

Jernbanevekt med fundament

Det grunnleggende elementet i denne løsningen er en bro av stål, som skinnene er plassert på. Under broen er det montert veiesensorer, som overfører nøyaktige data til en terminal. Terminalen samler inn og behandler opplysningene ved hjelp av en programvare. Alt dette er satt opp på et stabilt betongfundament. Avhengig av kundens behov kan jernbanevektene bestå av én eller flere broer.

Fundamentfri jernbanevekt (stålkar)

Jernbanevekten uten fundamenter kan installeres og brukes på steder der det ikke er mulig å skaffe en byggetillatelse. Vekten brukes på liknende måte som den klassiske varianten, med samme nøyaktighetsnivået. Vanligvis trenger vi ca. 2 dager for installasjon.

Dynamiske og statiske jernbanevekter – hva er forskjellen?

Dynamiske jernbanevekter brukes til å veie tog i bevegelse, mens statiske jernbanevekter brukes til å veie toget etter at det har stanset. De dynamiske jernbanevektene kan kun brukes til å veie hele tog, mens de statiske egner seg til veiing av enkelte vogner.
Kalisto sine kunder kan kjøpe et valgfritt system for veiekontroll, som gjør det mulig å veie vogner i bevegelse. Systemet består av sensorer og et kamera for avlesning av vognnummer. Sensorene måler den nøyaktige vekten. Systemet kan monteres på både vanlige jernbanevekter og fundamentfrie vekter.

Hvorfor er det verdt å velge jernbanevekter fra Kalisto?

Selene-jernbanevekter karakteriserer seg med utmerket nøyaktighet og enkel, rask montering – også uten byggetillatelse. Kalisto sitt sortiment omfatter både vekter som settes opp på et betongfundament, og fundamentfrie vekter (i et stålkar). Vektene som vi produserer, er beregnet på polske og russiske jernbanespor, samt kombinerte sporvidder.
Jernbanevektene kan utstyres med et system for veiekontroll. Systemet består av et kamera for avlesning av vognnummer og et sett med sensorer for dynamisk veiing.
Takket være bruk av moderne IKT-løsninger kan man raskt veie hele tog. Firmaet vårt sørger for at veiesystemet er tilpasset kundens behov.

Akselvekt Luna

Den billigste måten å veie en lastebil på opp til 60 tonn på er å bruke akselvekten i Luna-serien. Sammen med en termisk skriver kan apparatet brukes til å veie de enkelte akslene, summere resultatene og dokumentere målingen. Bilvekter av denne typen produseres i to varianter: statisk og dynamisk. Med den statiske varianten veier man kjøretøyet ved å kjøre med akselen på vekten og trykke på knappen på vektmåleren. Dynamisk veiing omfatter langsom kjøring gjennom vekten med hver aksel.

Oppbygning og fordeler med akselvekter

Akselvekt for biler er ved første øyekast en enkel konstruksjon. Den består av en veieplattform, som brukes til å måle kjøretøyets hjul- eller akseltrykk. Terrenget foran og bak vekten må være jevnt og komprimert på opp til 25 meter i lengden, avhengig av type kjøretøy som skal veies. Akselvektene våre utgjør en utmerket løsning for mindre firmaer og bedrifter, som ikke har mye plass til disposisjon. Alt som trengs er å komprimere terrenget. Kostnader til den slags forberedelse er betydelig lavere enn for gjennomkjøringsvekter.
Når det gjelder veienøyaktigheten, er avvik for statiske målinger innenfor 5 kg/aksel. Ved dynamisk veiing er avviket på 1 prosent. Derfor anbefaler vi særlig disse vektene til veiing av slike produkter som grus eller skrot. Akselvekten fra Luna-serien har fullstendig typegodkjenning og kan brukes til forretningsoppgjør.

Statisk og dynamisk akselvekt (gjennomkjøringsvekt)

WAkselvekter er tilgjengelige i to varianter: statisk og dynamisk. Ved bruk av den statiske varianten må man stanse på vekten med hver aksel og trykke på knappen på vektmåleren. Med den dynamiske varianten kjører man over veieplattformen med hver aksel. Bilvekten vår er i tillegg utstyrt med en termisk skriver, som automatisk summerer veieresultatene for de enkelte akslene i kjøretøyet, og dokumenterer målingen umiddelbart. Ved hjelp av programvaren kan man fastslå kjøretøyets hastighet, samt dokumentere resultater av enkelte målinger. Dette kan brukes til å lage ukentlige, månedlige eller kvartårlige sammensetninger.

Akselvekt i betong – garantert nøyaktighet og sikker bruk

Bøtene som Statens vegvesen ilegger transportører medfører unødvendige kostnader, som kan unngås ved selvstendig å kontrollere akseltrykket mot veien. Det er verdt å gjennomføre en slik kontroll før bilen kjøres ut av bedriften. Med tanke på kundene våre har vi prosjektert akselvekter i rustfritt stål, tilpasset bruk under vanskelige forhold. Det intelligente systemet måler kjøretøyets vekt og gir beskjed om kjøretøyet kan brukes i trafikken med dets nåværende vekt. Som vi allerede har sagt, kan akselvekten monteres selv på et lite område. Vi tilbyr ikke bare transport av apparater, men også montering (inkludert støping av fundament), sensorkalibrering og typegodkjenning. Til kunder som leter etter mer mobile løsninger, kan vi tilby våre plattformvekter i serien Atlas.